Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju

Zgłoś projekt

KARTA PROJEKTU
(formularz identyfikujący zgłaszane pomysły i potrzeby z jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

 

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej projekt

Imię i nazwisko *

Adres email *

Numer telefonu *

 

Informacje o projekcie

Data złożenia karty projektu

Tytuł projektu (pomysł)

Cel projektu
(określić cel projektu, uzasadnić potrzebę realizacji projektu, okreslić jego odbiorców) *

Krótki opis planowanych działań
(max. 15 - 20 zdań nt. działań koniecznych do przeprowadzenia dla realizacji projektu) *

Komercjalizacja wyników projektu lub współpraca z przemysłem *

Projekt obejmuje elementy współpracy zagranicznej *

Projekt zakłada zakup sprzętu lub inwestycję *

Który z obszarów strategii UMED wspiera projekt *

Czy projekt wymaga realizacji w Partnerstwie?

Partner został już wybrany

Należy znaleźć Partnera/dodatkowego Partnera

Jaki rodzaj Partnera jest wymagany?

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie